Hotele w górach i nad morzem
Interferie Chalkozyn Kołobrzeg
Interferie Argentyt Dąbki
Interferie Cechsztyn Ustronie Morskie
Interferie Hotel
Medical SPA ****
Świnoujście
Interferie Sport
Hotel Bornit ****
Szklarska Poręba
Interferie Aquapark
Sport Hotel Malachit ***
Świerardów-Zdrój
Interferie Chalkozyn Kołobrzeg
Interferie Argentyt Dąbki
Interferie Cechsztyn Ustronie Morskie
Interferie Hotel
Medical SPA ****
Świnoujście
Interferie Sport
Hotel Bornit ****
Szklarska Poręba
Interferie Aquapark
Sport Hotel Malachit ***
Świerardów-Zdrój
Tło bannera

Information GDPR

23 mar 23
24 mar 23
  1. Home page
  2. GDPR

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych (INTERFERIE S.A.):

Przemysław Kłys

email: iod@interferie.pl
telefon: +48 887 864 215

kontakt osobisty:  Biuro Zarządu Interferie S.A. w Legnicy, ul. Chojnowska 41, pokój nr 7, w godzinach 7-15

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Interferie Medical SPA Sp. z o.o.):

Piotr Walkowiak

email: iod@inmedicalspa.pl
telefon:  +48 887 860 700

kontakt osobisty: Hotel Interferie Medical SPA ul. Uzdrowiskowa 15, 72-600 Świnoujście

 

Klauzule informacyjne:

Klauzula informacyjna - cel: korzystanie z usług turystycznych i noclegowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) podanie danych osobowych jest  niezbędne do zawarcia i wykonania umowy
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, ul. Chojnowska 41
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@interferie.pl, nr tel. +48 887 864 215
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług turystycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa a także podmioty uczestniczące w realizacji usług
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat
7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

 

Klauzula informacyjna - cel: zapisanie się do newsletter

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, ul. Chojnowska 41
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@interferie.pl, nr tel. +48 887 864 215
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Klauzula informacyjna - cel: składanie podań i CV z celu zatrudnienia, podjęcia pracy

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INTERFERIE S.A., ul. Chojnowska 41, 59-220 Legnica,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@interferie.pl, nr tel. +48 887 864 215
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji.
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

mobile nav bg
Liked
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close