YouTube

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy ogłasza nieograniczony przetarg pisemny ofertowy na: sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności posadowionego na niej i stanowiącego odrębną nieruchomość budynku oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonych w Głogowie przy ulicy Wojska Polskiego 9.

czytaj więcej ›

INTERFERIE S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na Przeglądy i badania Sprawozdań Finansowych Jednostkowych oraz Sprawozdań Finansowych z Uwzględnieniem Wyceny Udziałów w Jednostce Stowarzyszonej Metodą Praw Własności INTERFERIE S.A. za lata 2019-2021

Interferie Medical SPA Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na Badania Sprawozdań Finansowych Spółki Interferie Medical SPA Sp. z o.o. za lata 2019-2021.

Specyfikacja do Przetargu Nieograniczonego na realizację zadania
Badania Sprawozdań Finansowych Spółki Interferie Medical SPA Sp. z o.o.
za lata 2019-2021.
1) Zamawiający:
Interferie Medical SPA Sp. z o.o.
ul. Chojnowska 41,
59-220 Legnica
tel. 76 749 54 00, fax 76 749 54 01

 

Pełna specyfikacja przetargowa do pobrania w formie PDF dostępna jest tutaj.

INTERFERIE S. A. ogłasza konkurs ofert na wykonanie dokumentacji projektowej zabudowy tarasu bocznego – powiększenie restauracji (stołówki) w INTERFERIE w Ustroniu Morskim OSW Cechsztyn ul. Chrobrego 58, 78-111 Ustronie Morskie i pełnienia nadzoru autorskiego

czytaj więcej ›

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy ulica Chojnowska 41, 59-220 Legnica tel. (76) 749 54 00, faks (76) 749 54 01 e-mail: interferie@interferie.pl ogłasza nieograniczony przetarg pisemny ofertowy na: sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności posadowionego na niej i stanowiącego odrębną nieruchomość budynku oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonych w Głogowie przy ulicy Wojska Polskiego 9.

czytaj więcej ›

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń i decyzji administracyjnych boksu śmietnikowego na działce 327 w INTERFERIE w Ustroniu Morskim OSW Cechsztyn, ul. Chrobrego 58, 78-111 Ustronie Morskie.

Wykonanie robót budowlanych polegających na rewitalizacji zaplecza kuchni II etap – pomieszczenie magazynowe parter, pomieszczenie socjalne parter, magazyn warzyw - piwnica, korytarz - piwnica, obierak – przejście, obierak – piwnica, przejście szatnia, prysznic, toaleta, szatnia w INTERFERIE w Ustroniu Morskim ul. Chrobrego 58, 78-111 Ustronie Morskie.

Specyfikacja do pobrania tutaj

INTERFERIE S. A. ul. Chojnowska 41 59-220 Legnica ogłasza konkurs ofert na: „Wykonanie robót polegających na modernizacji elewacji budynku INTERFERIE w Ustroniu Morskim OSW Cechsztyn II ul. Chrobrego 57, 78-111 Ustronie Morskie”.

czytaj więcej ›

INTERFERIE S. A. ul. Chojnowska 41 59-220 Legnica ogłasza konkurs ofert na: Wykonanie robót budowlanych polegających na „Przebudowie monitoringu w INTERFERIE w Szklarskiej Porębie Hotel Bornit i INTERFERIE w Świeradowie Zdroju Hotel Malachit”.

czytaj więcej ›

INTERFERIE z siedzibą w Legnicy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na Wykonanie ogrodzenia frontowego w INTERFERIE w Ustroniu Morskim OSW Cechsztyn II

czytaj więcej ›

INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu na „Wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji pomieszczenia na salkę wielofunkcyjną oraz rewitalizacja magazynów art. spożywczych i zaplecza w INTERFERIE w Ustroniu Morskim ul. Chrobrego 58, 78-111 Ustronie Morskie”.

W imieniu Spółki INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu na „Wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji pomieszczenia na salkę wielofunkcyjną oraz rewitalizacja magazynów art. spożywczych i zaplecza w INTERFERIE w Ustroniu Morskim ul. Chrobrego 58, 78-111 Ustronie Morskie”.

Termin złożenia ofert: 25.04.2018 r. na adres siedziby Spółki lub adres e-mail: interferie@interferie.pl

Janina Kuch


Pełna specyfikacja dostępna do pobrania tutaj

INTERFERIE S.A. ogłasza konkurs ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na miejscowej modernizacji chodników w INTERFERIE w Świeradowie Zdroju ul. Kościuszki 1, 58-850 Świeradów Zdrój.

czytaj więcej ›

INTERFERIE S.A. ogłasza przetarg na wykonanie robót budowlanych polegających na miejscowej modernizacji dróg wewnętrznych w INTERFERIE w Szklarskiej Porębie Hotel Bornit ul. Mickiewicza 21, 58-580 Szklarska Poręba.

czytaj więcej ›

INTERFERIE Spółka Akcyjna ogłasza nieograniczony przetarg pisemny ofertowy na: sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności posadowionego na niej i stanowiącego odrębną nieruchomość budynku oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonych w Głogowie przy ulicy Wojska Polskiego 9.

czytaj więcej ›

INTERFERIE S.A. ogłasza postępowanie zakupowe na wykonanie, dostawę, montaż mebli do pokoi w INTERFERIE Chalkozyn, ul. Zdrojowa 1, 78-100 Kołobrzeg.

czytaj więcej ›

Spółka INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na „Wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej do wymagań wynikających z przepisów ppoż. w obiekcie INTERFERIE w Ustroniu Morskim – OSW Cechsztyn II ul. Chrobrego 57, 78-111 Ustronie Morskie”.

czytaj więcej ›

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy ogłasza nieograniczony przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

czytaj więcej ›

INTERFERIE S.A. ogłasza konkurs ofert na rzecz Interferie Medical SPA Spółki z o.o. na odbiór młóta-wysłodzin z minibrowaru przy Hotelu INTERFERIE Medical SPA w Świnoujściu.

Oferty należy składać do dnia 15.09.2017 r. na adres e-mail:  anna.walkowska@interferie.pl
Odczytanie złożonych ofert nastąpi bez udziału oferentów.

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami w sprawach warunków składania ofert jest:

Anna Walkowska – tel. 697 890 103, 76 74 95 414.
 

Specyfikacja dostępna jest tutaj.

INTERFERIE S.A. ogłasza przetarg na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji pokoi i korytarzy – ETAP I w INTERFERIE w Ustroniu Morskim ul. Chrobrego 58, 78-111 Ustronie Morskie.

czytaj więcej ›

INTERFERIE S.A. ogłasza przetarg na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji korytarzy i pomieszczeń wspólnych – część I w INTERFERIE w Świeradowie Zdroju Hotel Malachit ul. Kościuszki 1, 59-850 Świeradów Zdrój.

czytaj więcej ›

INTERFERIE S. A. ul. Rycerska 24 59-220 Legnica ogłasza przetarg nieograniczony na: „Roboty budowlane polegające na modernizacji elewacji szklanej i dachu patio (uszczelnienie) w INTERFERIE w Szklarskiej Porębie Hotel Bornit ul. Mickiewicza 21, 59-580 Szklarska Poręba”.

czytaj więcej ›

Wynajem powierzchni biurowych wraz z elementami infrastruktury transportowej jak i zewnętrznej przeznaczonych do lokalizacji Centrali Spółki INTERFERIE S.A. w Legnicy - dodatkowe informacje

czytaj więcej ›

Wynajem powierzchni biurowych wraz z elementami infrastruktury transportowej jak i zewnętrznej przeznaczonych do lokalizacji Centrali Spółki INTERFERIE S.A. w Legnicy - odpowiedzi na pytania

czytaj więcej ›

INTERFERIE S. A. ul. Rycerska 24 59-220 Legnica ogłasza konkurs ofert na: „Modernizację wentylacji w łazienkach, w INTERFERIE w Szklarskiej Porębie Hotel Bornit ul. Mickiewicza 21, 58-580 Szklarska Poręba”.

czytaj więcej ›

INTERFERIE S.A. ogłasza przetarg nieograniczony i zaprasza do złożenia oferty na: „Wynajem powierzchni biurowych wraz z elementami infrastruktury transportowej jak i zewnętrznej przeznaczonych do lokalizacji Centrali Spółki INTERFERIE S.A. w Legnicy”.

czytaj więcej ›
Nasze atuty
8 milionów obsłużonych gości Jedna z największych sieci w Polsce Szeroka oferta Pakietów Atrakcyjne ceny, promocje, rabaty Miła obsługa Sprawdź nas na Facebooku Najpiękniejsze regiony Polski
Nasze obiekty