Wyszukiwarka

  • Aktualności

27.03.2014

Ogłoszenie Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

*INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie* /kod 59-301/ przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 176, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000225570, NIP 692-000-08-69, REGON 390037417, wysokość kapitału zakładowego 72.821.000 PLN /opłacony w całości/. Adres dla doręczeń: INTERFERIE S.A., ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica. Czytaj dalej..

  • Newsletter

  • Kołobrzeg

INTERFERIE w Kołobrzegu - OSW Chalkozyn
78-100 Kołobrzeg
ul. Zdrojowa 1

tel. 94 35 476 10 do 17 fax 94 35 451 88
e-mail: chalkozyn@interferie.pl

Formularz kontaktowy

(* - wymagane pola)


Wyświetl większą mapę

Interferie na Facebooku

Napisz do nas

Biuro turystyczne

Relacje inwestorskie